Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Tenzij schriftelijke afwijking zijn volgende voorwaarden bindend op alle handelingen die onze firma stelt.
  2. MC Design is niet verantwoordelijk voor schrijf- en ontwerpfouten op een ontwerp door u (op eender welke manier ook) goedgekeurd. Voor druk zal steeds een goedkeuring worden gevraagd.
  3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar te Oostnieuwkerke, zonder korting contant, dit ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
  4. Bij niet betaling van een factuur houden wij het recht om, zonder tegenbericht, alle activiteiten, al dan niet tijdelijk, te blokkeren.
  5. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld worden.
  6. Niet betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldatum brengt, van rechtswege en zonder ingebreekstelling, een intrest op (bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2% en dit tot de volledige betaling). Daarenboven wordt na de vervaldatum ook €75,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  7. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Ieper bevoegd.